Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-24 Stoppdatum 2019-09-24
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: