Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-27 Stoppdatum 2019-09-27
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 5027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: