Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LJUSEVATTEN, 653 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-06 Stoppdatum 2019-10-07
Mängd (ton): 14,07 Kostnad totalt: 23362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: