Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA IGELVATTEN, 1256 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-03 Stoppdatum 2019-08-03
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: