Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANTJÄRN, 1493 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-30 Stoppdatum 2019-07-30
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1736
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: