Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMESJÖN, 1368 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-02 Stoppdatum 2019-10-02
Mängd (ton): 25,32 Kostnad totalt: 53014
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: