Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-23 Stoppdatum 2019-09-23
Mängd (ton): 29,51 Kostnad totalt: 36976
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: