Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-23 Stoppdatum 2019-10-23
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3742
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: