Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-23 Stoppdatum 2019-10-23
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 7297
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: