Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR022, 1765 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-03 Stoppdatum 2019-08-03
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 11325
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: