Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA033, 2036 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-27 Stoppdatum 2019-10-27
Mängd (ton): 10,92 Kostnad totalt: 21749
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: