Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI012, 2842 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-02 Stoppdatum 2019-04-02
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 4182
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: