Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund045vm , 2401rund045vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-22 Stoppdatum 2020-09-22
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2312
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: