Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403arm052vm , 2403arm052vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-18 Stoppdatum 2020-09-18
Mängd (ton): 3,78 Kostnad totalt: 8644
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: