Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb066vm , 2480brännb066vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-11 Stoppdatum 2020-09-11
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2337
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: