Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån079vm , 2480gravån079vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-25 Stoppdatum 2020-09-25
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 16356
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: