Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä004vm , 2480idebä004vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-07 Stoppdatum 2020-09-07
Mängd (ton): 6,07 Kostnad totalt: 14253
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: