Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä017vm , 2480idebä017vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-07 Stoppdatum 2020-09-07
Mängd (ton): 7,17 Kostnad totalt: 16824
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: