Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-28 Stoppdatum 2020-08-28
Mängd (ton): 50,01 Kostnad totalt: 71517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: