Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOSJÖN , 706314-168243 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-01 Stoppdatum 2020-09-01
Mängd (ton): 21,09 Kostnad totalt: 30160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: