Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-31
Mängd (ton): 77,55 Kostnad totalt: 173898
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Doserare
Kommentar: