Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-20 Stoppdatum 2020-05-20
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 16573
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: