Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659287 143285 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-25 Stoppdatum 2020-05-25
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 8531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: