Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bofallstjärn, 659742 143184 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-12 Stoppdatum 2020-05-12
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 4296
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: