Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korptjärn, 659447 143338 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-12 Stoppdatum 2020-05-12
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 1583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: