Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-25 Stoppdatum 2020-05-25
Mängd (ton): 20,78 Kostnad totalt: 26337
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: