Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Björntjärn, 657632 143640 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-09 Stoppdatum 2020-05-09
Mängd (ton): 2,81 Kostnad totalt: 6097
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: