Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stensjön, 665002 143503 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-14 Stoppdatum 2020-05-14
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 17295
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: