Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ryggsjön, 658787 145276 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-10 Stoppdatum 2020-05-10
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt: 25971
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: