Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-25 Stoppdatum 2020-05-25
Mängd (ton): 20,09 Kostnad totalt: 19553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: