Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LLången2, 1863flosjö05vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-11 Stoppdatum 2020-05-11
Mängd (ton): 1,33 Kostnad totalt: 2391
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import