Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj4, 1883Övartj4vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-12 Stoppdatum 2020-05-12
Mängd (ton): 0,72 Kostnad totalt: 1294
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import