Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj6, 1883Övartj6vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-12 Stoppdatum 2020-05-12
Mängd (ton): 2,76 Kostnad totalt: 4962
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import