Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Olletjärn, 656648 143561 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-10 Stoppdatum 2020-05-10
Mängd (ton): 0,72 Kostnad totalt: 1263
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import