Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Avlången, 665490 146159 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-06-01 Stoppdatum 2020-06-01
Mängd (ton): 20,97 Kostnad totalt: 20303
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import