Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hovmanstorpasjön, 658853 144694 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-21 Stoppdatum 2020-05-21
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 29250
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import