Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BURKEN, 634030 143245 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-05 Stoppdatum 2020-04-05
Mängd (ton): 6,20 Kostnad totalt: 11042
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: