Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGASJÖN, 626436 141646 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-02 Stoppdatum 2020-03-06
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7340
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: