Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLASJÖN, 626434 141929 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-02 Stoppdatum 2020-03-06
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2995
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: