Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORREGÖL, 633645 144461 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-06 Stoppdatum 2020-04-06
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8905
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: