Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄJLAGÖLEN, 625854 143843 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-17 Stoppdatum 2020-04-17
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1736
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: