Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-15 Stoppdatum 2020-04-15
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 13718
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: