Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERSJÖN, 629415 140492 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-18 Stoppdatum 2020-12-03
Mängd (ton): 29,98 Kostnad totalt: 54474
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: