Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-08 Stoppdatum 2020-03-08
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2989
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: