Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnagölen, ly007 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-18 Stoppdatum 2020-03-18
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4261
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: