Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Allsjön, ly014 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-18 Stoppdatum 2020-03-18
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 7305
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: