Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kaffasjön, våtmark (nr 19), sk029 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-07 Stoppdatum 2020-03-07
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1610
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: