Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fersjön,våtmark N,Tingsryd, br006 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-10 Stoppdatum 2020-03-10
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 18153
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: