Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammen, ro013 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-16 Stoppdatum 2020-03-16
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 13028
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: