Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos Br Ygden Eskilaån, 5022 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-01-01 Stoppdatum 2020-12-31
Mängd (ton): 131,29 Kostnad totalt: 95442
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: